Integritetspolicy enligt GDPR

Örnsköldsviks Gästhamn

Saltmagasinet Mat & Dryck och Örnsköldsviks Gästhamn drivs av företaget Capolinea AB (559009-3190), Varvskajen 1, 891 31 Örnsköldsvik.

I denna policy förklarar vi hur vi samlar in och använder dina personuppgifter. Vi eftersträvar en hög nivå av dataskydd och personlig integritet är viktig. Vi beskriver dina rättighetet och hur du kan göra dem gällande. Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter.

Vad är en personuppgift och vad är en behandling av en personuppgift

Personuppgifter är alla uppgifter om en levande fysisk person som direkt eller indirekt kan kopplas till den personen. Det handlar inte bara om namn och personnummer utan även om till exempel bilder och e-postadresser.

Behandlingen av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna i IT-systemen, oavsett som det handlar om mobila enheter eller datorer. Det handlar om till exempel insamling, registrering, strukturering, lagring, bearbetning och överföring. I vissa fall kan även manuella register omfattas.

Personaluppgiftsansvarig

För de behandlingar som sker inom vår verksamhet är Capolinea AB, Varvskajen 1, 891 31 Örnsköldsvik personuppgiftansvarig. Mer information kan även ges av Jennie Saporito (kontakt: 0660-222166)

Vilka personuppgifter samlar vi in om dig och varför?

Vi behandlar i huvudsak ditt namn och kontaktuppgifter såsom e-post och telefonnummmer, primärt som uppgifter för att hantera era bokningar antingen i restaurangen eller boendet/båt- & ställplats. Vi samlar även in adress och personnummer/organisationsnummer för fakturering.

Dina personuppgifter används enbart till att kommunicera om aktuell bokning eller ärende.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter

Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för ändamålet. Vissa uppgifter i bokföringen behöver på grund av bokföringslagen sparas i sju år. Därefter raderas uppgifterna.

Vad är dina rättigheter som registrerad?

Som registrerad har du enligt gällande lagstiftning ett antal rättigheter. Du har rätt till att få ett utdrag som visar vilka personuppgifter vi har registreade om dig. Du kan begära rättelse av felakiga uppgifter och i vissa fall radering.